Gäster

Serieskapare som inte har blivit utgivna (än) av oss men som deltagit på andra sätt (utställningar, festivaler etc) eller som vi bara tycker om…

Gör svenska serier lite mindre svenska – en bok, en utställning, en workshop i taget…