Gör svenska serier lite mindre svenska – en bok, en utställning, en workshop i taget…