Every Girl is a Hero

Every Girl is a Hero av Natalia Batista, Hasmik Hovhannisyan & Lika Dpiryan
ISBN: 978-91-983029-8-1 (sve)
ISBN: 978-91-983029-9-8 (eng)
Antal sidor: 76
Format: 176 x 250 mm, softcover
Pris: 100 kr
Språk: svenska, engelska (2 olika utgåvor)

Every Girls Is A Hero är ett samarbetsprojekt mellan Tusen Serier i Sverige med mangatecknaren Natalia Batista, och HY Pictures i Armenien med mangaduon Hasmik Hovhannisyan och Lika Dpiryan. Tillsammans har de skapat en tidning med serier baserade på intervjuer med flickor i Armenien och Sverige, om hur de skulle vilja förändra världen. Med tidningen som verktyg kommer Natalia och Hasmik hålla workshops i Sverige och Armenien för att stärka unga tjejers röster genom att skapa egna mangahjältar med dem. Projektet har stöd från Svenska Institutets stipendium Creative Force.

Every Girls Is A Hero is a collaboration between Tusen Serier in Sweden with the manga artist Natalia Batista, and HY Pictures in Armenia with the manga duo Hasmik Hovhannisyan and Lika Dpiryan. Together they have created a magazine with comics based on interviews with girls in Armenia and Sweden, about how they want to change the world. With this magazine as a tool, Natalia and Hasmik will lead workshops n Sweden and Armenia to support the voices of the girls through creating manga heroes with them. The project is made with support from the Swedish Institute‘s grant Creative Force.

Gör svenska serier lite mindre svenska – en bok, en utställning, en workshop i taget…